Scroll to top

Zarządzanie zmianą w organizacji

Szkolenia w zakresie optymalizacji zmian w organizacji

Zmiany organizacyjne stanowią naturalną część każdego przedsiębiorstwa. Istotne jest przeprowadzenie organizacji przez zmianę tak aby zachować jej ciągłość a jednocześnie wprowadzić transformację, restrukturyzację czy procesy innowacyjne w optymalny sposób dla organizacji, pracowników, zarządu, klientów i interesariuszy.

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie gotowości do zmian

 • Przekształcanie zasady zmiany w działania

 • Budowanie nawyków zmiany – dopasowanie zachowań do nowej strategii

 • Motywowanie do zmiany

 • Budowanie sprawczości i pewności siebie

 • Kształtowanie nowych postaw i elastyczności działania i myślenia

Obszary działania:

 • Ustalanie celów zmiany

 • Diagnoza istotnych zmian

 • Uznanie potrzeby zmiany na poziomie organizacji, zarządu, pracowników i interesariuszy

 • Wybór techniki zmian

 • Planowanie wdrażania zmian

 • Wdrażanie zmian

 • Utrwalanie zmian