Scroll to top

Coaching w biznesie

Biznesowe wsparcie psychologiczne

Praca w organizacji wymaga wielu umiejętności interpersonalnych, takich jak zarządzanie innymi, zarządzanie zmianą czy komunikacja w zespole. Współpraca z osobami indywidualnymi, z zespołami, praca pod presją, różnice pokoleniowe wewnątrz zespołów i zmiany organizacyjne mogą prowadzić do pojawienia się trudności i nadmiernego stresu. Nawet najbardziej doświadczeni pracownicy, menedżerowie i przedsiębiorcy mogą odczuwać niepewność w zakresie budowania określonych umiejętności i wykorzystania ich w praktyce. Doświadczanie trudności może wpływać na zmiany w ich zachowaniu, takie jak unikanie sytuacji i działań np. wystąpień publicznych, konfliktowość, nadmierną

kontrolę, dyrektywność i brak zaufania etc. Konsekwencje pojawiających się trudności to: spadek zadowolenia z pracy i efektywności, stres, lęki i obniżony nastrój etc. Celem konsultacji psychologicznych w obszarze biznesowym jest przywrócenie pewności siebie, zbudowanie nowych umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce, wzmacnianie elastycznej postawy psychologicznej i kształtowanie nowych nawyków w zachowaniu, jak i regulacji emocji. Adresatami konsultacji są pracownicy organizacji, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione, osoby zarządzające zespołami, osoby pracujące  w zespole, kadra kierownicza etc.  Istnieje możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim.

Cele:

 • Rozwijanie konkretnych umiejętności związanych z pracą w organizacji

 • Kształtowanie przekonań i postaw związanych z zarządzaniem, pracą w zespole, asertywną postawą

 • Rozwijanie umiejętności związanych z delegowaniem zadań, współpracą z innymi, również na poziomie różnic pokoleniowych

 • Udzielanie wsparcia osobom w kryzysach zawodowych i osobistych

 • Budowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym

 • Budowanie świadomości związanej z przywództwem, własnymi możliwościami

 • Wzmacnianie odporności psychicznej

 • Wzmacnianie konkretnych umiejętności związanych ze sprzedażą, budowanie relacji z klientami.

Obszary wsparcia:

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Budowanie nawyków związanych ze środowiskiem pracy – sposoby zarządzania, delegowania zadań, komunikacji w pracy i z klientem

 • Budowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

 • Budowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

 • Wzmacnianie odporności psychicznej – rozwijanie nowych strategii radzenia sobie ze stresem i emocjami

 • Radzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi, jak i lękami związanymi codzienną pracą i obowiązkami

 • Wypalenie zawodowe i kryzysy związane ze środowiskiem pracy

 • Wsparcie w zakresie zbudowania zmian i utrwalenia ich w obszarze organizacji.