Scroll to top

Life coaching

Ku polepszaniu jakości życia

Life coaching umożliwia szerokie spektrum wsparcia, dedykowane osobom zarówno zainteresowanym polepszeniem jakości swojego życia, zainspirowanych rozwojem osobistym ale również, tym osobom które doświadczają kryzysu osobistego lub zawodowego.

Indywidualne konsultacje psychologiczne są rekomendowane dla osób, które doświadczają trudności w relacjach, doświadczają nadmiernych emocji związanych z własnym życiem lub szukają nowych ścieżek rozwoju a nie mają wystarczającej odwagi do przeprowadzenia zmian.  Istnieje możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim.

Cele:

  • Wspieranie osób w kryzysach osobistych, interpersonalnych, partnerskich etc.

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i budowanie poczucia sprawczości

  • Samopoznanie - odkrywanie swoich zasobów i mocnych stron

  • Budowanie nowych postaw i nawyków związanych z polepszeniem jakości swojego życia, związaną z takimi obszarami jak: redukcja masy ciała, wypracowanie nawyków dotyczących uprawiania aktywności fizycznej, wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych

Cele:

  • Budowanie równowagi pomiędzy wypoczynkiem a pracą

  • Wzmacnianie odporności psychicznej – kształtowanie nowych strategii radzenia sobie ze stresem – treningi relaksacyjne

  • Zmiana ścieżki kariery zawodowej, rozwijanie nowych umiejętności społecznych, takich jak: asertywna postawa życiowa, budowanie granic psychologicznych

  • Polepszenie jakości życia – kształtowanie nowych umiejętności (asertywność, komunikacja w relacji)