Scroll to top

Indywidualne sesje terapeutyczne dla osób dorosłych

Zakres terapii:

  • Diagnoza psychologiczna

  • Osoby doświadczające lęków i fobii

  • Depresja i obniżony nastrój

  • Osoby doświadczające napięcia i nadmiernego stresu

  • Problemy psychosomatyczne

  • Kryzysy emocjonalne i osobowościowe