Scroll to top

Coaching zdrowia

Psychologia na rzecz zdrowia

Coaching zdrowia opiera się na pracy zarówno w obszarze psychiki jak i ciała. Celem pracy jest poprawa jakości życia i wypracowanie takiego stylu życia i pracy, który jest najbardziej optymalny dla indywidualnej osoby. Adresatami konsultacji są osoby, które przeżywają chroniczny stres, jak również, nadmierny stres, wywołany przeżyciami osobistymi, przeciążeniem obowiązkami zawodowymi, jak również te osoby, które poszukują nowych, optymalnych strategii radzenia sobie ze stresem.

Konsultacje psychologiczne są również dedykowane osobom zainteresowanym zbudowaniem nawyków zdrowego odżywiania, uprawiania aktywności sportowej, zmniejszeniem masy ciała i odzyskania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Celem konsultacji jest wypracowanie nowych sposobów regulacji emocji, odzyskanie poczucia kontroli i sprawczości w swoim życiu. Istnieje możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim.

Cele:

  • Wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie ze stresem, zarówno chronicznym jak i nadmiernym stresem spowodowanym sytuacją stresową lub kryzysami osobistymi

  • Kształtowanie nowych nawyków związanych ze stylem życia – uprawianiem aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiem i kształtowaniem relacji z własnym ciałem

  • Wsparcie podczas utrzymania zdrowej diety dotyczącej redukcji masy ciała i utrwaleniem zmiany związanej z dietą

  • Treningi mentalne – wypracowanie technik relaksacji i technik wyobrażeniowych, wzmacnianie motywacji i budowanie własnych celów

Cele:

  • Samopoznanie – opracowanie indywidualnych nawyków związanych ze stylem życia – snem, harmonią między pracą a odpoczynkiem, radzeniem sobie z emocjami, odżywianiem

  • Treningi relaksacyjne – progresywny trening Jacobsona

  • Treningi wzmacniania koncentracji i uwagi

  • Rozwój osobisty – wzmacnianie elastyczności psychologicznej i odporności psychicznej

  • Treningi społeczne – budowanie asertywnej postawy, wzmacnianie pewności siebie i budowanie autonomii