Scroll to top

Indywidualne sesje terapeutyczne dla młodzieży od 14 roku życia

Zakres terapii:

  • Diagnoza psychologiczna

  • Osoby doświadczające lęków i fobii

  • Depresja i obniżony nastrój, niska samoocena

  • Problemy psychosomatyczne

  • Dyskomfort psychiczny i nadmierny stres

  • Kryzysy emocjonalne i osobowościowe