Scroll to top

Coaching sportowy

Psychologia w sporcie

Profesjonalni sportowcy żyją w pętli ustalonych nawyków i mocnych przekonań o sobie w kontekście roli sportowca. Zdarza się, że głębokie przekonania o sobie i o innych mogą jednak blokować ich wewnętrzny potencjał szczególnie w sytuacjach związanych z rywalizacją, samooceną, presją lub brakiem czasu na przyjemności Nawet najbardziej profesjonalni sportowcy doświadczają sytuacji, które są poza zasięgiem ich kontroli, co może wzmacniać stres, prowokować lęki i napięcie. Jednym z elementów profesjonalnego treningu jest umiejętność koncentracji, trening progresywny według Jacobsona, inne

formy relaksacji, uważność na tym co „tutaj i teraz”, kontakt z ciałem i trening wyobrażeniowy. Dlatego istotne jest połączenie codziennych treningów z pracą w obszarze kształtowania optymalnej postawy i treningu mentalnego – czyli relaksacji i wyobrażenia. Celem sesji jest wspieranie i motywowanie sportowców w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów, przy zachowaniu zdrowej postawy psychicznej, bez ulegania myślom automatycznym, napięciom i nadmiernym emocjom w trakcie zawodów i treningów.  Istnieje możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim.

Dla kogo?

 • Osoby zawodowo uprawiające sport

 • Osoby, które chcą wzmocnić lub wypracować nawyki uprawiania aktywności fizycznej

 • Osoby, które chcą zredukować masę ciała i wypracować nawyk uprawiania aktywności fizycznej

 • Zawodnicy biorący udział w maratonach, triatlonach, kolarze, kolarze MTB, etc.

 • Młodzi sportowcy, którzy kształtują postawę sportową a jednocześnie budują swoją tożsamość i indywidualność

Cele:

 • Wzmacnianie poczucia kompetencji i sprawczości

 • Kształtowanie nawyków dotyczących treningów, diety i postawy sportowej

 • Kształtowanie nawyków związanych z przekonaniami na swój temat, budowanie elastyczności myślenia

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Budowanie nowych nawyków związanych z radzeniem sobie ze stresem po doświadczeniach porażki, przed zawodami, w trakcie rywalizacji

 • Wzmacnianie auto-motywacji wewnętrznej do treningów

 • Kształtowanie postawy otwartej i odważnej – ukierunkowanie na „zdrową” rywalizację

 • Kształtowanie postawy integralnej – ciała i umysłu

Cele:

 • Treningi mentalne, czyli relaksacja i wyobrażenia

 • Samopoznanie – budowanie samoświadomości dotyczącej snu, wypoczynku, treningów mentalnych, treningów fizycznych, diety etc.

 • Treningi autogenne - trening według Schultza i trening autogenny progresywny według Jacobsona

 • Wzmacnianie koncentracji i uważności podczas treningów i zawodów – treningi na koncentrację, warsztaty uważności

 • Treningi mentalne i wyobrażeniowe – budowanie nowych rytuałów

 • Rozwijanie elastyczności myślenia podczas zawodów i treningów

 • Wzmacnianie samowiedzy na temat mocnych i słabych stron