Scroll to top

Jak pracuję?

W relacji psychologicznej pracuje przede wszystkim sobą. Wspiera klientów jednak nie odbiera im odpowiedzialności za własny rozwój osobisty i kierunek zmian. Jest to związane z zaufaniem i wiarą w możliwości zmiany każdej osoby. Jej warsztat pracy to połączenie elementów coachingowych jak i psychoterapeutycznych (psychoterapia ACT, psychoterapia poznawczo-behawioralna, analiza transakcyjna), dialogu motywacyjnego i treningu mentalnego.

Trening mentalny stanowi jeden z istotnych elementów jej pracy – wzmacnia motywację, nie tylko sportowców z którymi współpracuje ale i osób, które doświadczają trudności z wprowadzeniem zmian w swoim życiu, umacnia wiarę i siłę w osiąganie zamierzonego celu. Filarami jej pracy jest indywidualne podejście do klientów, i umiejętność budowania relacji, które wzmacniają zarówno to co stałe w ich osobowości czyli indywidualne zasoby i cechy jak i to co zmienne – czyli odkrywanie obszaru zmian, który otwiera nowe możliwości, zapewnia rozkwit osobisty i zawodowy, jak i zmianę postaw i zachowań.

Zalety
konsultacji psychologicznych

Uświadomienie sobie własnej siły i zasobów

Umiejętność planowania i osiągania celów

Rozwiązywanie trudności osobistych, związanych z relacjami, jak i zawodowych

Świadomość możliwości rozwoju i zmiany określonych obszarów swojego życia

Umiejętność rozwiązywania kryzysów emocjonalnych

Budowanie harmonii emocjonalnej a także bilansu między życie osobistym i zawodowym.